Stracimy czy zyskamy?

Dzięki uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu dłużnicy dostają cztery miesiące na zbliżenie się z wierzycielami. O tym, czy przyjęte wraz z tarczą antykryzysową rozwiązania pomogą firmom przetrwać ciężki okres, dyskutowali goście DGP

Na sile tarczy 4.0 wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Przepisy wpadły w utrzymanie 24 czerwca 2020 r. Jednak po co w zespole stanowiło spożywa stosować w ramach specustawy koronawirusowej?

prof. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości
prof. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości
źródło: DGP

Marcin Warchoł:

Główny cel wprowadzenia przepisów to zapobiegnięcie widma upadłości. Chcemy pomóc przetrwać markom w trakcie COVID-19, oddać im oferta pójścia na linią. Epidemia ale zatem nie tylko dramat zdrowotny, ale również dla wielu dobry.

Projektując regulacje, czerpaliśmy inspiracje z innej metody w zasięgu upadłości konsumenckiej, która – jak widzimy – się sprawdza. Konsument poniekąd sam stanowi o dane oddłużenia. Toż nie decyzja sądu jest bowiem kluczowa, tylko tenże fakt niewypłacalności. Idąc tym kluczem, stwierdziliśmy, że problem podobnych regulacji dla inwestorów. Istnieli tacy, którzy odpowiadali: wystarczy wydłużyć czas spłaty. Natomiast wtedy na zapewne nie wystarczy. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to danie pracownikom możliwości dogadania się. Dłużnik dostaje cztery miesiące na zbliżenie się z wierzycielami. Rola sądu jest marginalna. Pojawia się dopiero potem, gdy jest konflikt, dzieje się coś złego.

Anna Hrycaj:

Która istnieje rzecz sądów? Sądy mają stanowić spory. Dlatego dobrze należy ocenić założenie, które legło u podstaw nowelizacji. Ograniczenie kognicji sądów to etap w zakresu racjonalizacji wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości. W następowaniu restrukturyzacyjnym działać powinni przede każdym dłużnicy, wierzyciele oraz doradcy restrukturyzacyjni.

Małgorzata Anisimowicz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje SA
Małgorzata Anisimowicz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje SA
źródło: DGP

Małgorzata Anisimowicz:

Obrany cel jest doskonały. Proste istnieje wówczas, że znaczenie sądów stanowi nie do przecenienia, ale dostępne dla mnie więcej stanowi wtedy, że powinien rozsądnie gospodarować możliwościami sądów ‒ tymi stricte organizacyjnymi, technicznymi. Dlatego przyjęcie rozwiązania, że zaczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie wymaga sądowej aprobaty, podoba mi się.

Ta kondycja finansowa powoduje, że przedsiębiorcy borykają się z klasą reakcji na badanie, albo istnieje zatem ostatni czas, aby dostosować zasoby firmy do wymagań rynku. I obecne chwila istniał a stanowi samym spośród najistotniejszych składników ‒ celem prowadzenia firmy, stanowisk pracy, zaspokojenia wierzycieli. Według Raportu Deloitte 34 proc., wtedy stanowi więcej jedna trzecia, dyrektorów gospodarczych w własnych spółkach ma, że pandemia zakłóciła płynność gospodarczą w ich nazwach. Lub wtedy istnieje ostatni czas, by nie tylko pamiętać o zmianach, ale jeszcze je realizować. Oraz na aktualne problem czasu.

Karol Tatara kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prodziekan ds. legislacji Krajowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych, radca prawny
Karol Tatara kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prodziekan ds. legislacji Krajowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych, radca prawny
źródło: DGP

Karol Tatara:

Niestety będę inny: mój głos plus jest głosem za. Zajrzyjmy na miary. Przedsiębiorców w Polsce jest ok. 3,5 mln, z czego ok. 500 tys. spółek. Sądów restrukturyzacyjnych jest 30. Nie korzysta więc wszystkiej możliwości, aby sądy w elastyczny sposób przeprowadziły wielką kwotę procesów. Niestety stanowiło to dziwnej drodze niż wyprowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych poza sąd. Z tego dodatkowo są doradcy restrukturyzacyjni. Pamiętajmy, że pragną one dokonać wiele warunków, aby rozwijać działalność. Istnieją wyjątkowo pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości. Wtedy oni winni stanowić organizatorami procesu – są do ostatniego bowiem tak zrobieni, i dodatkowo system jest bezpieczniki.

Sąd winien stanowić dawany jak poręczyciel tego, że system będzie stanowił wymiar prawny. Sędzia może ocenić efekt pracy doradcy, dłużnika i opinie wierzycieli. Sądowa kontrola jest to potrzebna, ale tak tak – kontrola, i nie akceptowanie otwarcia każdego postępowania.

Ministerstwo Sprawiedliwości w sukcesie wielu zawodów prawniczych przyciąga opinię na mieszkające nieprawidłowości. Tu i obdarzają państwo dużym zaufaniem doradców restrukturyzacyjnych. Dlaczego?

Emil Szczepanik sędzia, naczelnik wydziału nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości
Emil Szczepanik sędzia, naczelnik wydziału nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości
źródło: DGP

Emil Szczepanik:

Statystyki stanowiące w mieniu Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że zrób dotyczących cofnięcia czy zawieszenia licencji doradców jest nieco. Pewno zatem płynąć spośród ostatniego, że skoro jakieś uchybienia występują, zatem w budowie ‒ jaką tworzymy teraz ‒ decyzje podejmują sędziowie-komisarze (i sądy). Jest wielu skarg, natomiast one polecają na nieprawidłowości w historiach między sędzią-komisarzem a doradcą, ewentualnie dotyczą braku sprawności postępowania.

Warto mieć, że z 1 stycznia 2020 r. nadzór ministra nad doradcami został wzmocniony. Polega on na ostatnim, że minister sprawiedliwości, który nadaje licencję, jest nadzieję oceny merytorycznej pracy. Została wykonana służba nadzoru. Zostały opracowane mechanizmy będące zastąpić brak sędziego-komisarza w prowadzeniach. Czy dzięki temuż będziemy w bycie jako Ministerstwo Sprawiedliwości zapobiec nadużyciom? Toż się oczywiście dopiero okaże. Ale są instrumenty, które umożliwiają wyciągnąć konsekwencje. My i powinniśmy robić dobrą wiarę, zaś nie to, że specjaliści będą wykorzystywali uznanych im wiedz.

Prawo restrukturyzacyjne zostało opracowane z pamięcią o przedsiębiorcach, którzy popadli w finansowe tarapaty, jednakże nie występują one ze niskiej woli prowadzącego sklep, tylko z wielu nowych elementów. I nowelizacja jest utrzymana w współczesnym jedynym duchu. Zresztą unijne przepisy i zakładają, że gdy wiele należy umieszczać w gestii dłużnika i wierzycieli, i jako najmniej obciążać sprawami sądy.

Zarazem wprowadziliśmy pewne bezpieczniki. Doradca restrukturyzacyjny pragnie posiadać wykupioną polisę ubezpieczeniową. Wierzyciele są moc domagać się wypłaty odszkodowania. Tak dlatego nawet jeżeli zaprezentowało się, że któryś z specjalistów reagował na szkodę wierzycieli, wówczas nie tylko przyjść go umieją konsekwencje dyscyplinarne, a i naszych praw myśleć będą potrafili poszkodowani.

Karol Tatara:

Przede każdym nie widzę powodu, dla jakiego w obcym interesie było być wykorzystywanie przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Miejmy o tym, iż na jednym końcu o przyjęciu programu czy nie decydują wierzyciele. Dłużnik nie jest to zysku w nierzetelnym, oszukańczym prowadzeniu działania, jeżeli w małym okresie sprawiłoby ono do niepowodzenia, oraz w konsekwencji najprawdopodobniej upadłości.

Tak jedno nie jest takiego problemu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. W jego układzie jest, by postępowanie zakończyło się sukcesem, czyli zawarciem systemu i postanowieniem go poprzez sąd. Zresztą posiada więc prawo w obecnej najniższej do poznania warstwie, czyli finansowej. Przepisy są zrobione tak, że fachowiec jest nagradzany za sukces. Zaś tymże stanowi porozumienie się dłużnika z wierzycielami.

Z istoty rzeczy wynika jednak dokładnie to, że gdyż jest skorzystanie pewnej procedury, więc że te być nadużycie. W wszelkim stresie są pewne zagrożenia oraz chyba wchodzić do nieprawidłowości, zatem u doradców również. Ograniczać toż z samej strony powinien nadzór ministra sprawiedliwości. Z nowej, jako Nasza Rada Doradców Restrukturyzacyjnych pracujemy nad ustaleniem kodeksu dobrych prac. Chcemy, by był on wyznacznik atrakcyjnego i profesjonalnego pracowania dla doradcy.

Nie odda się właśnie w stu procentach wyzbyć czarnych owiec. W rzeszy wielu tysięcy fachowców zapewne trafi się ktoś mniej uczciwy. A lub spośród ostatniego czynnika byliśmy czynić z dawania dobrych przepisów? Lub toż wzgląd, ażeby wrócić do organizmu, jaki korzystali przed 2015 r., czy takiego, w jakim prowadzi upadłość, zaś nie układ?

Doradcy restrukturyzacyjni są całej gospodarce. Tak toż jak należeć restrukturyzacyjne ‒ nie ważna go odczuwać w klasy ochrony dłużnika czy wierzycieli. To warta gospodarki.

Małgorzata Anisimowicz:

Doradcy restrukturyzacyjni są w system ciągły oceniani. Nie wyłącznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości czy przez sądy, ale oraz przez wierzycieli i dłużników. Oraz toż się nie zmieni. Każdy spór lecz będzie prowadził przyjrzeniem się sprawie przez inny sąd. Nie przypuszczam więc, żeby istniał zatem drogi problem, i dodatkowo uważam, że obciążenie sądów sporami połączonymi z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym nie będzie duże. Zapewne są doradcy, jacy nie są wrażenia w zarządzaniu działań restrukturyzacyjnych, ale zauważmy, iż doradcę wybiera przedsiębiorca na placu, więc to przedsiębiorca wybierze doradcę, który zagwarantuje mu pomożenie o prawidłowym stanie na wszelkim kroku postępowania.

Ale przypadki sporów będą się zdarzały. I dziwię się, czy wówczas nie będzie właściwie, iż na rozwiązanie sprawy części będą wyglądały długimi miesiącami. Co niejako by unicestwiło zamysł ustawodawcy, by uproszczona forma była przede każdym duża.

prof. Anna Hrycaj sędzia, członek Rady Legislacyjnej przy Przewodniczącym Rady Ministrów, wykładowca na Uczelni Łazarskiego
prof. Anna Hrycaj sędzia, członek Rady Legislacyjnej przy Przewodniczącym Rady Ministrów, wykładowca na Uczelni Łazarskiego
źródło: DGP

Anna Hrycaj:

Kwestia etapu istnieje daleko ważna. Ale mam, iż będzie wcale. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje tylko nad systemem teleinformatycznym. Mam zresztą przyjemność płacić za nadzór jakości nad projektem Krajowego Rejestru Zadłużonych, jaki będzie stosowałem postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Program tenże stanowi na zaawansowanym czasie prac. Myśli on doskonałą informatyzację postępowań upadłościowych.

Moim przekonaniem czyli to, że dołączy do szerokiego skrócenia czasu prowadzenia działań, istnieje widoczne. Nie przechodzę w stosunku spośród ostatnim obawy o to, że duży pomiędzy wierzycielami i dłużnikami będą upatrywane w rynek wydłużonym okresie. Przypuszczam raczej, że sytuacja zmieni się po dwakroć ‒ raz, że transakcji będzie trochę, i dwa, że informatyzacja pozwoli pracować jeszcze szybciej.

W kwietniu opublikowana została opinia Rady Legislacyjnej, której cel pani przygotowała. Także istniała ona odpowiednio nieprzyjemna dla ustawodawcy. Uważała pani, że ciągle mnóstwo rzeczy przed rządzącymi, by dobrze zadbać o własnego przedsiębiorcę, który zaszedłem w finansowe tarapaty. Podtrzymuje kobiety tę ocenę?

Anna Hrycaj:

Uważam, iż w marcu i kwietniu ‒ gdy kupowano pierwsze ustawy covidowe ‒ było odpowiednio tak, jak stworzyła, więc nie najlepiej. Pierwsza specustawa zawiesiła bieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W rezultacie był czynnik, jak w wagach upadłości były pieniądze, wprawdzie nie ważna stanowiło ich płacić przedsiębiorcom. W następnej specustawie wskazano, że z planów pomocowych nie mogą zyskać przedsiębiorcy w ruinie i zmianie. Moim oddaniem nie było wówczas dobrej propozycje dla tych, którzy złapali się w ciemnej sytuacji. Ale rząd wyciągnął projekty i wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i prace nad systemem teleinformatycznym są tego ogromnym przykładem. Jeśli tylko system zacznie być, moim przekonaniem nic dużo nie będzie bogata żądać od ustawodawcy. Jego przedsięwzięcie będzie należało ocenić na piątkę.

Małgorzata Anisimowicz:

Nie posiadam wątpliwości, że obecny sposób teleinformatyczny odda się na zwiększenie procesów restrukturyzacyjnych. Wiem, iż istnieje na dużo dalekim stopniu zaawansowania. Oczywiście pojawiają się obawy o to, czy system zadziała właściwie. Jednak jestem interesującej opinii. Przy czym pragniemy więcej być pomocni. Na może na świcie będą wskazane pewne korekty. Niech nam nie umyka natomiast to, co najważniejsze: czyli że wreszcie uda się „ucyfrowić” praktykę restrukturyzacyjną.

Gdy prace nad ustawą istniały na tej prostej, stanowczo przeciwko uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu zaprotestowała Rada Przedsiębiorczości, w zestaw której idzie większość dużych organizacji biznesu. Zapewniała ona w prywatnym apelu, że inne przepisy zbytnio wzmocnią pozycję dłużników kosztem wierzycieli. Czy dziwili się państwo, dlaczego w rozwoju prac przedsiębiorcy zmienili zdanie ‒ najpierw chwalili, by po ganić?

Marcin Warchoł:

Ten apel więc właściwie właściwie stanowisko Związku Banków Polskich, pod którym podpisały się inne formy. Przy czym powinien uczciwie zaznaczyć, iż nie wszystkie. Na dowód Związek Przedsiębiorców i Właścicieli stanowczo odciął się z tego miejsca dodatkowo w prywatnym indywidualnym pochwalił opracowaną przez nas koncepcję.

W rytmu prac senackich pogodzili się na przyjęcie kilku poprawek wzmacniających pozycję wierzycieli, jednakże nie mogliśmy pogodzić się na wszelkie. Związek Banków Polskich chciał bowiem, by dłużnik nie posiadał odpowiednia samodzielnie otworzyć uproszczonego postępowania, a jednak więc istnieje istotne założenie reformy. Propozycja biznesu ponadto jest różna z unijną dyrektywą, jaką potrzebujemy w 2021 r. zastosować do naszego systemu prawnego.

Tak to sama uwaga to gwoli mnie nie kłopot. Dobrze jednak aby było, gdy stanowiła ona konstruktywna.

Emil Szczepanik:

Przedstawiciele Związku Banków Polskich nie byli stosunkowo zawarci na targi. Byliśmy zdolni pójść dużo w zabezpieczeniu praw wierzycieli, jednakże nie w porządek unicestwiający całą procedurę. Tymczasem sektor bankowy oczekiwał również tego, że dłużnik nie będzie mógł wybrać doradcy restrukturyzacyjnego. Wyszła tu nieznajomość rzeczywistości. Dziś bo to wyjątkowo sądy wyznaczają doradców. Dodatkowo nie brakuje przypadków, gdy z jednego wstępu jest konflikt między dłużnikiem a doradcą, lub osobą, jaka zajmuje dłużnika pomóc w toku restrukturyzacji. Uznaliśmy, że największy czas dać dłużnikom pewność, że nikt nie jest przeciwko nim. A jeżeli planują działać z znaną osobą, toż potrafią spośród nią rozwijać. A gwarantem, iż nie będzie myślało do nieprawidłowości, będzie szansę sądowej kontroli, jak tylko pojawią się zastrzeżenia wierzycieli.

Mam okazję, że biznes, w ostatnim przede każdym sektor bankowy, pozwoli tę argumentację. Swym projektem nie jest natomiast to, by postrzegał przepisy jako złe. Zdecydowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości wiemy, że aby przepisy dobrze szły w realizacji, wszyscy uczestnicy muszą okazywać i sobie, i regulacjom zaufanie.

Anna Hrycaj:

Tak właśnie, kwestia zaufania… To sama z najdłuższych trudności naszego wymiaru sprawiedliwości. Generalnie sobie jak Polacy nie ufamy. Przykładowo, gdy ostatnio otworzyliście w stosunkach wprowadzać rozprawy online i nadawać korespondencję e-mailowo, doznałam wstrząsu. Otóż wielu pełnomocników obawia się, że skoro wyrazi umowę na wstęp e-mailowy, to pomoże to pewnymi zarzutami innej części, kłopotami. To złe, iż w 2020 r. pełnomocnicy boją się zgodzić na wstęp e-mailowy ‒ bo podejrzewają, że kolejna część może zrobić jakąś krzywdę.

Dużo kobiet zapomina o ważnej kwestii: prawa społecznego i finansowego nie montuje się z wiedzą o patologii. Z dbają o patologii być można prawo karne. Ustawodawca powinien zakładać, że inwestor jest właściwy, doradca restrukturyzacyjny jest szczery i pogląd jest prawdziwy

Więc toż dodatkowe, iż w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie na startu deficyt zaufania, przede ludziom do specjalistów. Natomiast toż rzecz w terenie rzeczy nieakceptowalna. Lub co stanów traktujemy o dużej grupie zawodowej, wszystkich z licencjami, podlegających nadzorowi ministra sprawiedliwości. Jeżeli zatem ktoś mówi, iż nie ważna tymże wszystkim zaufać, zatem istnieję zdruzgotana. Dużo kobiet zapomina o istotnej kwestii: prawa prywatnego i finansowego nie robi się z chęcią o patologii. Z tezą o patologii być można prawo karne. Ustawodawca powinien zakładać, że inwestor jest prosty, doradca restrukturyzacyjny jest realny i pogląd jest właściwy. Inne prawo musi doprowadzić do źle działającego organizmu prawnego, w jakim wszystek na wszelkiego patrzy z nieufnością.

Karol Tatara:

Brak zaufania zabije nie tylko uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, ale każde postępowanie, cały organizm prawy i generalnie stosunki społeczne. Jeśli nie możemy zawierać przekonania do siebie nawzajem, to zapomnimy być. Zaufanie jest niezbędne do ostatniego, aby w zespole działać. Szanuję stanowisko Rady Przedsiębiorczości, jednak o dla równowagi nauczyć się z pamięciami tych, którzy mieszkają się prawem restrukturyzacyjnym z wielu lat. Reprezentowana przeze mnie Krajowa Rada Doradców Restrukturyzacyjnych czy Sekcja Naukowa Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda INSO nie mają wątpliwości: przyjęte przepisy to regulacje dobre, lubiące i odpowiednia dłużników, i wierzycieli. Czytałem dokładnie apel Rady Przedsiębiorczości. I idzie mnie toż, iż to ogólniki. Tam tak nie ma konkretów. W takim wypadku że o konstruktywną rozmowę.

Małgorzata Anisimowicz:

Stanowisko przedsiębiorców, którzy zaprotestowali przeciwko uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, daje mi się na wzrost. Przede każdym o zajrzeć w regulaminy i zdać sobie na badanie, co liczyło racja iść w dobra wierzycieli. W najniższym dla wierzyciela razie dłużnik weźmie z czteromiesięcznego okresu, w jakim nie będzie bogata wykonywać wobec niego egzekucji oraz informować mu umów, a nie będzie awansował do pomieszczenia układu. Przypominam: cztery miesiące. Zakładając, że uproszczonego zachowania nie ma, co w takim momencie że sprawić wierzyciel? Nie osiąga możliwości, by wyegzekwował pożyczka w kierunku egzekucji komorniczej. Sąd? Postępowania trwają dwa‒trzy lata. A to naprawdę chociażby w wypadkach nadużywania procedury przez dłużnika najgorsze, co może nastąpić wierzyciela, to obraza czterech miesięcy. Moim przekonaniem to rachunek sukcesów i obraz jest widoczny: uproszczone prowadzenie jest korzystne, a pokrzywdzenie nowymi przepisami wierzycieli dość iluzoryczne.

W części kolejnego roku Ministerstwo Prawd będzie wymagało przedstawić projekt dostosowania prawa restrukturyzacyjnego do unijnej dyrektywy. Pytanie a do ministra Warchoła o charakter zmian, i do nowych państwa prośba o przewidzenie, czyli po bieżącym roku będziemy potrafili stwierdzić, że uproszczone robienie się sprawdziło.

Marcin Warchoł:

Po pierwsze, odsądowienie. Więc jak najniższy udział sądu w istotach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Sąd ma wchodzić tam, gdzie pojawia się spór. Tam, gdzie go nie ma, jest zbędny.

Po drugie, budowa zaufania pomiędzy dłużnikami i wierzycielami. Konieczne stanowi wtedy, że jeszcze dobrze myśli będzie trzeba załatwiać polubownie. Wierzę, że biznes szybko dostrzeże, że zazwyczaj w świecie pokrywa się dogadać.

Anna Hrycaj:

Jestem optymistką. Nawet bowiem gdy przedsiębiorcom będzie brakowało zaufania do różnych, wtedy nie zabraknie im zdolności liczenia. I policzą, że doprowadzenie dłużnika do upadłości prawie zwykle jest niebezpieczniejszym rozwiązaniem dla wierzyciela niż porozumienie się w procesu restrukturyzacji.

Małgorzata Anisimowicz:

Również podchodzę optymistycznie. Przede każdym wierzę, że gdyby przedsiębiorcy zobaczą, iż uproszczone postępowanie działa, a doradcy restrukturyzacyjni są prawymi i prawymi fachowcami, w zapomnienie odejdą wyrażane teraz obiekcje. Zgadzam się z kobietą profesor Hrycaj, że mężczyzny posiadają liczyć. I ze całych możliwych statystyk wynika, że stan zaspokojenia wierzyciela z góry upadłości jest niewielki. Stąd te kupuję w współczesne, iż będzie obejmowanych jeszcze bardzo układów. Również stanowi więc w układzie zarówno wierzyciela, kiedy również dłużnika.

Karol Tatara:

Jestem stałym optymistą. Uchwalono doskonałe rozwiązanie. I po roku, istnieję oczywisty, zobaczymy, że ludzie powstali na wysokości zadania. Wszystek musi dać z siebie wszystko. Dłużnik musi wybierać się restrukturyzować. Wierzyciel musi dać kapitał zaufania. Doradca zawiera się pokazać z najmocniejszej strony. I na celu sąd bezstronnie, sprawnie zatwierdzi układ.