Sposoby na opodatkowanie CIT

Działać w dotychczasowej formie czy przekształcić się w spółkę osobową albo kapitałową? A może podzielić biznes na mniejsze spółki? Takie pytania stawia sobie dziś wielu komandytariuszy i komplementariuszy, którzy – obserwując intensywne prace w Sejmie nad projektem nowelizującym m.in. ustawę o CIT – nie są już złudzeń, że wielkimi krokami zbliża się moment, od kiedy ich tę formę działalności obejmie de facto podwójne opodatkowanie. Analizujemy kilka różnych pomysłów, jakie są obecnie najczęściej rozważane, oraz wskazujemy, dla kogo mogą być idealnym rozwiązaniem oraz które są ich plusy i minusy.

Trwają intensywne prace parlamentarne nad objęciem spółek komandytowych zakresem podmiotowym ustawy o CIT. 7 października 2020 r. – przy głosach sprzeciwu partii opozycyjnych i przedsiębiorców – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642; dalej w skrócie: projekt nowelizacji) został skierowany do produkcji w sejmowej komisji finansów publicznych. Ta zaś zajęła się nim już tydzień później, na posiedzeniu 15 października.
Z strony przedsiębiorców przyjęcie projektu nowelizacji w proponowanej formie może oznaczać likwidację transparentności podatkowej spółki komandytowej i zrównanie jej w tym zakresie ze spółkami kapitałowymi oraz spółką komandytowo-akcyjną. Dziś trudno wróżyć, które będą ostateczne losy nowelizacji. Chłodna analiza co do sytuacji finansów publicznych wskazuje jednak, że projekt ten jest spore szanse już niedługo stawać się rzeczywistością. Dlatego też wielu przedsiębiorców zastanawia się, co począć w obecnej sytuacji.

Zakładamy, że przepisy wejdą w mieszkanie w proponowanym kształcie. Poszukujemy zatem odpowiedzi na pytanie: jakie opcje na gruncie prawa handlowego możliwe są do zastosowania przez tych przedsiębiorców, dla których dalsze prowadzenie prac w formie spółki komandytowej lub utrzymywanie struktury złożonej z dwóch podmiotów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki komandytowej) traci w świetle proponowanych zmian ekonomiczny sens.

Niniejszy artykuł nie odnosi się szczegółowo do potencjalnych konsekwencji podatkowych komentowanych w nim operacji, a jedynie ogólnie przedstawia wybrane rozwiązania. Ewentualna implementacja jednej z opisanych struktur (lub jakiejś innej) powinna zawsze być wnikliwie przeanalizowana przez przedsiębiorcę pod kątem jego konkretnej sytuacji a w kontekście prowadzonej działalności – w szczególności od strony prawnej i podatkowej, jak i pod względem finansowym, biznesowym i operacyjnym.