Gdy płacisz kartą lub realizujesz przelew do egzotycznych krajów, sprawdź, czy nie stosuje się wobec nich sankcji.

Przypominamy, że mBank może wstrzymać realizację transakcji lub nawet odmówić jej realizacji w wyjątkowych sytuacjach. Może się tak zdarzyć jeśli odbiorcą płatności transgranicznej jest osoba fizyczna lub firma z kraju, wobec którego stosuje się sankcje i inne środki ograniczające. Działamy na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach trzecich. Na liście zleceniodawców i beneficjentów, których dotyczy ta sytuacja, znaleźć można m.in.:
• Iran
• Koreę Północną
• Sudan
• Sudan Południowy
• Syrię.

About the author: Adrian56